Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 48 гостей.

Рекомендуємо

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Переглядів: 273

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «Детальний  план території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420987500:03:000:0157) для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробництва  гіпсового в’яжучого  (потужність 60 тис. тн. на рік)

1. ЗАМОВНИК: Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради    (84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44).

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області розробляється на підставі рішення Бахмутської міської ради  від 23.10.2019 №6/134-2698 для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробництва гіпсового в’яжучого (потужність 60 тис. т. на рік).

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування виробництва гіпсового в’яжучого руд в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Донецької області, Генеральний план с. Покровське, інформація земельного кадастру.

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території.

На території, яка охоплюється детальним планом, по вул. Калинова в межах населеного пункту - село Покровське Бахмутського району Донецької області, планується  будівництво та обслуговування виробництва  гіпсового в’яжучого  (потужність 60 тис. тн. на рік).

Проектні рішення детального плану передбачають промислову діяльність на території с. Покровське Бахмутського району в безпосередній близькості від  гіпсового кар’єру.

Для перспективного функціонально-планувального розвитку детальним планом  передбачені заходи щодо встановлення санітарно-захисних зон від об’єкту виробництва, улаштування функціонально обумовлених під’їздів та проїздів до підприємства, забезпечення пожежних та санітарних норм та правил щодо об’єктів в межах проектування.

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту – 2,0 га,

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства – 2,0 га,

3.Ділянки сільськогосподарського призначення - відсутні;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення - відсутні;

5. Мінімальна площа забудови  - 4 600 м2.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування може передбачати реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для розміщення виробництва гіпсового в’яжучого потужністю 60 тис. т на рік, в  межами населеного пункту, на території Бахмутської міської ОТГ для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування гіпсового в’яжучого області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-ґрунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

територій з природоохоронним статусом в зоні впливу - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО Детального плану території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування гіпсового в’яжучого, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-                      доповіді про стан довкілля;

-                      статистичну інформацію;

-                      інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

-                      дані моніторингу стану довкілля;

-                      інша доступна інформація.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

-ресурсозберігаючі заходи;

- збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

-планувальні заходи;

-функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території  та ін.;

-охоронні заходи

- моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання, є розділом "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Детальний  план території по  вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420987500:03:000:0157) для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробництва  гіпсового в’яжучого  (потужність 60 тис. тн. на рік)  подаються до Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, поштова адреса: 84511, Донецька обл.,   м. Бахмут, вул. Миру ,44 (arh.umr@bahmutrada.gov.ua):

Відповідальна особа: Данилюк Алла Василівна – в.о. начальника відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, т.(0627) 440255.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення, до «08» 05 2020 року.


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально