Головне меню

Бахмутський Вісник 2016

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниКонкурс на посади керівників закладів культури

Статистика сайту

Зараз на сайті 1 користувач та 143 гостя.

Рекомендуємо

Баннер Донецкой торгово-промышленной палаты

Декларативний принцип провадження господарської діяльності

Переглядів: 6847

Декларативний принцип провадження господарської діяльності

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства  -  документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. (ст. 1 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без  отримання  документа   дозвільного характеру.

Основні положення щодо порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 року №685. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/685-2006-%D0%BF

 Зазначений принцип може бути застосований, наприклад, у разі надання на  підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження  виду діяльності  і стану  цих  приміщень та обладнання. При цьому від орендаря або іншого користувача не вимагається отримання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім  потенційно небезпечних  об'єктів та в разі експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якщо інше не установлено законом. (ст. п.4 ст. 4-1 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

У цьому разі відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.

Найактуальнішим прикладом може бути застосування «декларативного принципу» під час початку роботи новоутворених підприємств, використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)  відповідно до статті 57 Кодексу цивільного захисту України. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3

Зазначені дії здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Відповідно до статті 57 Кодексу цивільного захисту України існують випадки, коли декларація не подається:

 • на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
 • орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником;
 • на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 року №440. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF)

Декларативний принцип також застосовуються Інспекцією Державного архітектурно – будівельного контролю.

З набуттям чинності з 12.03.2011 року Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудовники мають право виконувати підготовчі роботи, будівельні роботи або введення в експлуатацію об’єктів на підставі реєстрації відповідних декларацій.

Детальніше ознайомитися з процедурами отримання дозвільних документів у сфері будівництва Ви маєте можливість на офіційному веб – сайті  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України. (http://minregion.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=3886:roz’yasnennya-shhodo-proczedur-otrimannya-dokumentіv-neobxіdnix-vіdpovіdno-do-zakonodavstva-dlya-zdіjsnennya-budіvnicztva-ob’єktіv-zalezhno-vіd-kategorії-skladnostі&Itemid=384&lang=uk ).

Документи, що регламентують подання декларацій:

 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» (стаття 21) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 набуття права на виконання  робіт  підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися  на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони   праці.  Переліки видів робіт, машин,  механізмів  та устаткування  підвищеної небезпеки,  виконання  або  експлуатація (застосування) яких може здійснюватися  на підставі такої декларації, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

 1. радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.
 2. виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).
 3. експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
 4. продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами,  магістралями і водоймищами,  крім земляних  робіт,  що виконуються  на  глибині  понад  2  метри  або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 5. роботи із застосуванням піротехнічних виробів.
 6. експлуатація, обслуговування,  ремонт технологічного устаткування  харчової,   переробної,  поліграфічної,  легкої  та текстильної промисловості.
 7. ремонтні,  монтажні,  будівельні  та   інші   роботи,   що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних,  що виконуються на висоті  5  метрів  і  більше над поверхнею ґрунту,  з перекриття або робочого настилу та робіт,  що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
 8. навчання з питань охорони праці працівників  інших суб'єктів господарювання.

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: 

 1. машини,  механізми, устаткування  для  буріння,   ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря;
 2. машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.
 3. ковальсько-пресове устаткування.

Зазначена декларація подається роботодавцем не пізніше ніж за п'ять робочих  днів  до початку їх виконання.

Але існують і виключення щодо застосування декларативного принципу. Так Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року №725 затверджений перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/725-2010-%D0%BF

ДолученняРозмір
Файл blank_decl.zip
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
7.16 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально