Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 60 гостей.

Рекомендуємо

Верховна рада України

Фінансове управління Бахмутської міської ради

Переглядів: 8023

Юридична адреса:
84500
м. Бахмут,
вул. Миру, 44.

Контактний телефон:
44-04-69,
факс 2-35-09

Електронна адреса:
finuprav@bahmutrada.gov.ua

Графік роботи:
Понеділок - четвер  8.00 - 17.00
П'ятниця  8.00 - 16.00
Перерва 12.00 - 12.48
Вихідні дні: субота та неділя.

Графік прийому громадян:

№ з/п П.І.Б, посада керівника Дні прийому Часи прийому Де здійснюється особистий прийом громадян Основний напрямок діяльності Заміна на випадок відсутності з поважних причин (П.І.Б. керівника)
1. Ткаченко Олексій Миколайович - начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради понеділок І, III понеділок II, IV 10.00-15.00 14.00-17.00 (перерва 12.00 - 12.48) вул. Миру, 44 каб.103 2-35-09 44-04-69   Загальне керівництво діяльності управління, затвердження розпису доходів і видатків міського бюджету на відповідний бюджетний рік і тимчасовий розпис на відповідний період. Солов’йова Тетяна Сергіївна - заступник начальника - начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бахмутської міської ради
2. Солов’йова Тетяна Сергіївна - заступник начальника - начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бахмутської міської ради четвер 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48)   вул. Миру, 44 каб.103 2-35-09 44-04-66 Очолення бюджетного відділу і здійснення керівництва його роботою, координація роботи структурних підрозділів Фінансового управління з питань складання і виконання бюджету міста;

участь у формуванні показників плану соціального і економічного розвитку міста, підготовка пропозиції про розподіл доходів і видатків бюджету міста між власне міським і низовим бюджетами.

Бочкарьова Світлана Вікторівна – головний спеціаліст бюджетного відділу Фінансового управління Бахмутської міської ради
3. Гацкевич Людмила Олександрівна - начальник відділу економічного аналізу та планування доходів Фінансового управління Бахмутської міської ради вівторок 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) вул. Миру, 44 каб.103 2-35-09 44-04-68 Керівництво відділу з питань фінансування галузей народного господарства по підприємствах та організаціях комунальної власності територіальної громади м. Бахмута, галузей агропромислового комплексу, планування доходів і економіного аналізу підприємств і організацій, виконання роботи, пов’язаної із складанням місцевого бюджету.

Розробка проекту зведеного балансу фінансових ресурсів міста.

Калініна Тетяна Герасимівна – головний спеціаліст відділу економічного аналізу та планування доходів Фінансового управління Бахмутської міської ради
4. Стрижченко Юлія Сергіївна- начальник відділу обліку та звітності Фінансового управління Бахмутської міської ради середа 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) вул. Миру, 44 каб.103 2-35-09 44-04-74 Організація і ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису видатків Фінансового управління.

Складаннязведеної річної і періодичної звітністі про виконання бюджету.

Складання проектів кошторисів на утримання апарату управління.

Розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним провопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням.

Данильченко Вікторія Вікторівна – заступник начальника відділу обліку та звітності Фінансового управління Бахмутської міської ради

Стислий перелік функцій:

 • Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста Бахмута та програми соціально-економічного розвитку території Бахмутської міської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час формування та виконання міського бюджету.
 • Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
 • Забезпечує організацію роботи головних розпорядників коштів міського бюджету, узагальнює та надає головному фінансовому управлінню облдержадміністрації та Міністерству фінансів України необхідну інформацію та пропозиції для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.
 • Здійснює моніторинг та оперативний контроль за станом фінансування соціальних виплат з бюджета міста Бахмута. Проводить постійний моніторинг стану виконання бюджету міста, у тому числі по мережі, штатах та контингенту бюджетної сфери міста.
 • Здійснює постійний аналіз виконання міського бюджету по доходах та видатках на основі періодичних та річних звітів головних розпорядників коштів міського бюджету, складених відділенням Державного казначейства по м.Бахмуту та Бахмутському району, дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетної сфери.
 • Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг, що зараховуються до бюджету міста.
 • Бере участь у розгляді і формуванні структури міських ради, готує пропозиції щодо її удосконалення та визначення чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на їх утримання.
 • Організує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету, визначає порядок і термін подання структурними підрозділами міської ради, виконавчими комітетами міських рад міст районного значення матеріалів для підготовки проекту міського бюджету, складає проект міського бюджету, готує пропозиції щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, та подає їх на розгляд виконавчому комітету міської ради для подальшого затвердження міською радою.
 • Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.
 • Складає річний і помісячний розпис доходів і видатків міського бюджету та протягом бюджетного періоду готує пропозиції щодо внесення змін до нього і забезпечує його відповідність встановленим бюджетним призначенням.
 • Разом з відділенням Державного казначейства по м.Бахмуту та Бахмутському району, органами державної податкової служби, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

П.І.Б.

Посада

Розподіл обов’язків

№ каб.

№ телефону

Ткаченко Олексій Миколайович

Начальник Фінансового управління

Здійснює загальне керівництво діяльністю Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фінансове управління Бахмутської міської ради завдань;

Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

Затверджує Положення про структурні підрозділи і функціональні та посадові обов'язки працівників Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів та видатків на утримання Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на відповідний бюджетний рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

Забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

є головним розпорядником коштів, передбачених Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради з міського бюджету для фінансування витрат, згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів та здійснює контроль за використанням цих коштів;

Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Призначає уповноваженого з питань системи менеджменту якості в Фінансовому управлінні Бахмутської міської ради;

Видає  в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

Розробляє штатний розпис та кошторис видатків та доходів на утримання Фінансового управління Бахмутської міської ради у межах доведеної чисельності, фонду оплати праці працівників і асигнувань на їх утримання, надає на затвердження міському голові;

У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви, листи органів виконавчої влади, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян та при необхідності готує відповідні документи;

Організує підвищення кваліфікації працівників Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Бере  участь у нарадах, семінарах, де доводить позицію Фінансового управління Бахмутської міської ради з питань, що розглядаються;

Підписує  та візує документи в межах своєї компетенції;

Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Фінансового управління Бахмутської міської ради, видає довіреності;

Відкриває і закриває рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах;

Контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян;

Здійснює формування планів роботи Фінансового управління Бахмутської міської ради і контроль за їх виконанням;

Інформує  територіальну громаду міста про виконання рішень Бахмутської міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової в межах компетенції;

Без довіреності представляє фінансове управління Бахмутської міської ради у державних, громадських організаціях та судах з питань, пов`язаних з діяльністю Фінансового управління Бахмутської міської ради;

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради враховує діюче законодавство України, Політику і цілі у сфері якості та Настанову з якості виконавчих органів Бахмутської міської ради при прийнятті власних рішень.

301

44-04-69

Солов’йова Тетяна Сергівна

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу

Очолює бюджетний відділ і здійснює керівництво його роботою, розподіляє обов'язки між працівниками, координує роботу структурних підрозділів Фінансового управління з питань складання і виконання бюджету міста.

Бере участь у формуванні показників плану соціального і економічного розвитку міста.

3 метою забезпечення правильного і економічно обґрунтованого планування доходів і видатків бюджету міста разом з іншими працівниками відділу виконує підготовчі роботи по складанню бюджету.

Розробляє проекти рішень виконкому міської ради і організаційний план роботи щодо складання проекту бюджету міста.

Готує пропозиції про розподіл доходів і видатків бюджету міста між власне міським і низовим бюджетами.

Розробляє поквартальну розбивку доходів і видатків міського бюджету і бюджету міста.

Готує матеріали по проекту бюджету міста для внесення на розгляд виконкому міської ради і затвердження міською радою. Доводить до відома міським радам показники по бюджету.

Готує повідомлення відділенню казначейства про затвердження розмірів відрахувань від державних податків і доходів у міські бюджети.

Забезпечує своєчасне фінансування бюджетних установ.

Визначає суми доходів, додатково отриманих у процесі виконання бюджету і вільних залишків коштів на початок року.

Розглядає додаткові кошториси та додаткові видатки з міського бюджету про пересування асигнувань головних розпорядників кредитів.

Веде облік змін, що вносяться в плани доходів і видатків міста, власне міського бюджету і низових бюджетів.

Аналізує річні і квартальні звіти про виконання бюджету міста, складає пояснювальну записку до них і готує матеріали для доповіді виконкому міської ради про хід виконання бюджету міста.

Систематично стежить за виконанням міських бюджетів, надає практичну допомогу щодо організації фінансово-бюджетної роботи виконкому міської ради.

Забезпечує доступ до публічної інформації та збереження такої інформації, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої Законом.

Забезпечує своєчасний розгляд заяв, що надійшли, і скарг, а також правильність дій працівників при їх виконанні.

Подає згідно з чинним законодавством пропозиції начальнику Фінансового управління щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників бюджетного відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

Виконує впровадження та забезпечує належне функціонування Системи менеджменту якості  в Фінансовому управлінні Бахмутської міської ради.

321

44-04-66

Гацкевич Людмила Олександрівна

Начальник відділу економічного аналізу та планування доходів

Здійснює керівництво відділом  з питань фінансування галузей народного господарства по підприємствах та організаціях комунальної власності територіальної громади м. Бахмута, галузей агропромислового комплексу, планування доходів і економіного аналізу підприємств і організацій, виконує роботу, пов’язану із складанням місцевого бюджету.

Систематично стежить за виконанням доходної частини бюджету і виконанням бюджету по видатках галузей народного господарства, розроюляє заходи щодо їх виконання.

 Розробляє  проект зведеного балансу фінансових ресурсів міста.

Організовує і виконує роботу з складання річних і квартальних звітв по доходах і вадатках, готує пояснювальну записку по них.

Бере участь у комісіях із прийому – передачі об’єктів у власність територіальної громади міста.

Систематично стежить за виконанням доходної частини бюджету і виконанням бюджету по видатках галузей народного господарства, розробляє заходи щодо їх виконання.

Разом із відділами та управліннями міської ради розглядає контрольні цифри щодо проекту бюджету, готує по них зауваження, висновки на засідання постійних комісій Бахмутської міської ради про внесення змін та доповнень у доходну частину міського бюджету, прогнозує показники надходжень до місцевого бюджету по податку на доходи фізичних осіб.

Організовує і виконує роботу щодо складання проекту бюджету міста по доходах у розрізі дохідних джерел і по видатках на фінансування аглузей народного господарства, покваратльну розбивку доходів і видатків галузей народного господарства.

317

44-04-68

Стрижченко Юлія Сергіївна

Начальник відділу обліку та звітності

Організовує роботу з виконання місцевого бюджету, керує роботою відділу обліку та звітності.

Здійснює метологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.

Здійснює контроль за дотриманням Державної казначейської служби правил касового виконання бюджету, за правильністю виплат і відшкодувань з бюджету, передбачених діючими нормативами.

Контролює надання у встановлений термін звітів і іншої інформації про надходжження доходів у бюджет міст міського підпорядкування.

Організовує і веде бухгалтерський облік виконання кошторису видатків фінансового управління. Складає зведену річну і періодичну звітність про виконання бюджету. Складає проекти кошторисів на утримання апарату управління. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним провопорушенням, а також здійснює контролль за їх проведенням.

Надає роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб Фінансового управління та вносить начальнику управління пропозиції щодо усунення таких ризиків.

Надає долпомогу в заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язапння фінансового характеру, проводить перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.

У разі виявлення арифметичних або логічний помилок невідкладно повідомляє про це  відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами управління, інформує в установленому порядку про такі факти начальника управіління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вичнення корупційних правопорушень.

Розглядає в межах повноважень повідомлення про причестність працівників управління до вичнення корупційних правопорушень.

Здійснює контроль за виконанням звернення громадян в Фінансовому управлінні.

Є відповідальною особою за ведення договірної та претензійно – позовної роботи в управлінні.

318

44-04-74

Данильченко Вікторія Вікторівна

Заступник начальника відділу обліку та звітності

Бере участь у перевірках стану обліку і звітності в централізованих бухгалтеріях і бюджетних установах, що ведуть облік самостійно.

Бере участь у розробці пропозицій і заходів, спрямованих на подальше удосконалення організації бухгалтерського обліку і звітності по виконанню бюджету, упровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку.

Контролює скаладння місячної звітності по виконання місцевого бюджету відділенням Державного казначейства та проводить аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ.

Бере участь разом з відділенням Державного казначейства у скаладанні квартальної і річної звітності по виконанню місцевого бюджету м. Бахмута.

Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.

Виконує контрольні завдання Департаменту фінансів.

315

44-04-72

Послуги, які надаються населенню:

Назва послуги

Вид послуги

Вартість послуги, грн.

Видача довідок про доходи, трудову діяльність та оформлення пакету документів для подання на пенсію

Адміністративна

Послуга надається безкоштовно

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:
Солов’йова Тетяна Сергіївна –
заступник начальника – начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бахмутської міської ради

Відповідальна особа за підготовку, передачу, актуальність, достовірність, та оприлюднення Відкритих даних Фінансового управління Бахмутської міської ради - Стрижченко Юлія Сергіївна - начальник відділу обліку та звітності Фінансового управління Бахмутської міської ради - Наказ Фінансового управління Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №71

Програми, які знаходяться на контролі:
Фінансове управління Бахмутської міської ради програм на контролі не має.

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі: 

Дорадчі органи:
Фінансове управління Бахмутської міської ради дорадчих органів не має.


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально