Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Бахмут

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 46 гостей.

Рекомендуємо

Артемівське відділення Донецької ТПП

Рішення Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1834

Переглядів: 621
сессия : 

Про внесення змін до рішення Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615, із внесеними до нього змінами

Розглянувши службову записку від 24.03.2017 № 01-1453-06  начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. щодо внесення змін до рішення Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615 «Про затвердження Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м.Бахмут на 2016-2018 роки», із внесеними до нього змінами,  керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.   Внести зміни до рішення Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615 «Про затвердження Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м.Бахмут на 2016-2018 роки» (далі - Програма), із змінами, внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 25.01.2017 №6/97-1757, змінивши у тексті рішення, Програмі та додатках до неї:

1.1. Слова «публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»; «публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі територіального відокремленого безбалансового відділення №10004/0289 філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Бахмут, вул.Ювілейна, 31»; АТ «Ощадбанк» у всіх відмінках на слова «Кредитно-фінансова установа» у відповідному відмінку.

1.2. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бахмутська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження», із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України: від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки»,із внесеними до неї змінами, від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», із внесеними до неї змінами, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 30.05.2016 № 439 «Про Регіональну програму відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016-2018 роки».

3.

Головний розробник Програми

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»,в особі територіального відокремленого безбалансового відділення №10004/0289 філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Бахмут вул.Ювілейна,31.

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

Фінансове управління Бахмутської міської ради, кредитно-фінансові установи

7.

Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

7.1

Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) 

-

8.

Мета Програми

Сприяння підвищенню активності населення до впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

350,00 тис.грн.

9.1

в тому числі:

- коштів міського бюджету;

- коштів обласного бюджету;

- коштів державного бюджету; 

- кошти інших джерел.

 

200,00 тис.грн.

150,00 тис.грн.

10.

Очікувані результати виконання

 - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням шляхом стимулювання впровадження енергоефективних заходів;

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки впровадженню енергоефективних заходів;

- стимулювання механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань;

- покращення житлових умов громадян;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження серед населення, а також підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

 

11.

Ключові показники ефективності

Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки (од.)– 600;

Сума отриманих кредитів (тис.грн.) – 7500,00

1.3. Абзац перший пункту 4.4. Програми викласти у новій редакції: «З міського бюджету м. Бахмута надається відшкодування частини відсоткової ставки у розмірі різниці між  встановленою  відсотковою ставкою кредитно-фінансової установи та частиною відсоткової ставки, передбаченою на  відшкодування з обласного бюджету, але не більше 10%, Позичальникам, місце проживання яких зареєстроване у м. Бахмут, на впровадження енергоефективних заходів, передбачених пунктом 4.3. цього Порядку, у розмірі  встановленому кредитним договором, але не більш як 2000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку або одноквартирний житловий будинок:

 - за кредитами, наданими на придбання котлів на будь-яких видах палива  та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) за одним кредитним договором;

- за кредитами, наданими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів за одним кредитним договором».

1.4. Абзац перший пункту 5.3. Програми викласти у новій редакції: «З міського бюджету м.Бахмута надається відшкодування частини відсоткової ставки у розмірі різниці між  встановленою  відсотковою ставкою кредитно-фінансової установи та частиною відсоткової ставки, передбаченою на  відшкодування з обласного бюджету, але не більше 10%, за кредитом залученим Позичальником на впровадження енергоефективних заходів, передбачених пунктом 5.2. цього Порядку».

1.5. Пункт 6. «Очікувані результати Програми» викласти у новій редакції:

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

№ з/п 

Назва показника 

Одиниця виміру 

Вихідні дані на початок дії програми 

І етап виконання програми 

ІІ етап (20_-20_ роки) 

ІІІ етап (20_-20_ роки) 

2016 рік 

2017 рік 

2018 рік 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

І. Показники витрат

1

Обсяг необхідних ресурсів

Тис.грн.

 

50,0

150,0

150,0

 

 

ІІ  Показники продукту

1

Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки

Од.

 

150

200

250

 

 

2

Сума отриманих кредитів

Тис.грн.

 

1875,00

2500,00

3125,00

 

 

ІІІ. Показники ефективності

1

Кількість впроваджених енергоефективних заходів

Од.

 

150

200

250

 

 

ІV Показники якості

1

Кількість договорів, по яким відшкодовані відсотки за кредитом

Од.

 

150

200

250

 

 

2

Сума відшкодованих відсотків за кредитами

Тис.грн.

 

50,0

150,

150,0

 

 

1.6. Пункт 7. «Фінансове забезпечення Програми» доповнити текстом наступного змісту:

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Всього витрат на виконання програми 

І 

ІІ 

ІІІ 

2016 рік 

2017 рік 

2018 рік 

20__-20__ роки 

20__-20__ роки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

50,0

150,0

150,0

-

-

350,00

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

75,00

75,00

-

-

150,00

міський бюджет

50,00

75,00

75,00

-

-

200,00

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-

1.7. Викласти у новій редакції Додаток 1  до Програми та додатки 2,3,4,5 до нього (додаються).

1.8. Викласти у новій редакції Додаток 2 до Програми та додатки 2,3,4 до нього (додаються).

1.9. Додати до Програми Додаток 3 «Заходи з реалізації Програми» (додається).

2. Визначити, що дане рішення набуває чинності з дати його затвердження.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на  постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

 Міський голова                                                              О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради №6/100-1834 від 26.04.2017
Про внесення змін до рішення Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615, із внесеними до нього змінами
86.13 KB

Пошук

Анонс

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально