Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниОновлення

Статистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 85 гостей.

Рекомендуємо

Баннер Донецкой торгово-промышленной палаты

Рішення Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1836

Переглядів: 1072
сессия : 

Про внесення змін до Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки

Внесени зміни:

Розглянувши лист від  27.03.2017 № 01-1462-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А щодо внесення змін до Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на  2016-2020 роки, на виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.    Внести  та  затвердити  наступні  зміни до Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391(далі – Програма):

1.1. Замінити назву Програми  «Комплексна Програма енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки»  на  «Програма енергозбереження у м.Бахмуті на 2016-2020 роки».

1.2.  У тексті Програми змінити слова:

- «Артемівськ», «Артемівська міська рада» в усіх відмінках словами «Бахмут», «Бахмутська міська рада» у відповідному відмінку.

1.3.  У тексті Програми виключити слова «місто Соледар», «місто Часів Яр», «Соледарська міська рада», «Часовоярська міська рада».

1.4.  Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бахмутська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Державна цільова  економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на  2010-2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, із внесеними до неї змінами, Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р, план заходів з реалізації  Національного  плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1228-р

3.

Головний розробник Програми

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Робоча група з розробки проекту Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

Бюджетні установи, підприємства житлово-комунального господарства та інші підприємства усіх форм власності м. Бахмута

 

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

7.1

Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) 

І етап: 2017-2018 роки

ІІ етап: 2019 рік

ІІІ етап: 2020 рік

8.

Мета Програми

Досягнення найбільшої ефективності у використанні існуючих енергоносіїв, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

623128,01тис.грн.

9.1

в тому числі:

- коштів державного бюджету; 

- коштів міського бюджету

- коштів підприємств; 

- кошти інших джерел.

 

379131,90 тис.грн.

27276,48 тис.грн.

1494,72 тис.грн.

215224,91 тис.грн.

10.

Очікувані результати виконання

Економія паливно-енергетичних ресурсів:

електроенергії -3,55 млн. кВт/год; теплової енергії  -1,89 тис. Гкал;  природного газу -7,68 млн. м³; вугілля -0,154 тис.тонн.

11.

Ключові показники ефективності

Економія паливно-енергетичних ресурсів  12,98 тис.тонн умовного палива, економія коштів за рахунок провадження енергоефективних заходів 31,5млн.грн; Зменшення викидів СО2 в атмосферу - 5% .

1.5. Абзац 2 пункту 3.1. «Енергозбереження на промислових підприємствах» Програми  викласти у новій редакції:

«Виконання заходів надасть можливість зекономити - 2,706 млн. м³ природного газу, теплової енергії  - 0,860 тис. Гкал, електричної енергії -             3,445 млн.кВт/год, вугілля - 0,155 тис.тонн. Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) становитиме 3,8 млн.грн. (може змінюватися в зв’язку зі зміною тарифів на ПЕР)».

1.6. Абзац 4 пункту 3.3 «Енергозбереження в установах бюджетної сфери» Програми викласти у новій редакції:

«Це дозволить забезпечити скорочення обсягу енергоресурсів: електроенергії - 0,0226 тис.кВт/год, теплової  енергії - 0,234 тис. Гкал». 

1.7. Пункт 4.2. «Очікувані результати» Програми викласти у новій редакції:

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

ІІ етап

ІІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

 

7

8

І. Показники витрат

1.

Залучені кошти:

Промислова сфера

тис.грн

1257,0

956,0

127,0

107,0

67,0

2.

Залучені кошти:

Житлово-комунальна сфера

тис.грн

273005,57

256805,57

5400,00

5400,00

5400,00

3.

Залучені кошти:

Бюджетна сфера

     тис.грн.

343465,43

191925,78

151539,65

0,00

0,00

ІІ.  Показники продукту

1.

Кількість будівель з впровадженням енергоефективних заходів

од.

 

43

8

4

4

ІІІ. Показники ефективності

1.

Економія ПЕР:

тис.т.у.п.

 

12,37

0,23

0,21

0,17

1.1.

електроенергія

млн.кВт. год

 

2,28

0,53

0,47

0,27

1.2.

природний газ

млн.куб.м.

 

6,06

0,54

0,53

0,55

1.3.

теплова енергія

тис.Гкал

 

1,28

0,25

0,17

0,19

1.4.

вугілля

тис.тонн

 

0,148

0,006

0,00

0,00

2.

Зменшення

 викидів СО2              в атмосферу

тонн

 

19332

1393

1321

1289

ІV. Показники якості

1.

Зменшення витрат на паливо-енергетичні ресурси

тис.грн.

 

31241,52

204,67

53,16

52,66

Допущенні скорочення:

*ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

  ТУП – тон умовного палива;

  ЕЗЗТ – енергозберігаючий захід і технологія

1.8. Пункт 4.3. «Фінансове забезпечення» Програми викласти у новій редакції:

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ                                                                                                                             тис.грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020рік

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

  449687,35

157066,65

10907,00

5467,0

623128,01

державний бюджет

229954,31

143777,6

5400,00

0,00

379131,90

міський бюджет

19514,42

7762,06

0,00

0,00

27276,48

кошти підприємств

1193,72

127,00

107,00

67,00

1494,72

кошти інших джерел

199024,91

5400,00

5400,00

5400,00

215224,91

1.9. Заходи  Програми викласти у новій редакції згідно з додатком № 1.

2.    Управлінню економічного розвитку  Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити  фінансування заходів  Програми в межах бюджетних асигнувань  міського бюджету м. Бахмута на 2017 рік та передбачити кошти при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                        О.О. РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради №6/100-1836 від 26.04.2017
Про внесення змін до Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки
26.17 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально