Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 79 гостей.

Рекомендуємо

Артемівське відділення Донецької ТПП

Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 №6/108-2040

Переглядів: 711
сессия : 

Про внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

Втратило чинність на підставі:

  • Рішення Бахмутської міської ради від 30.01.2019 №6/125-2428
    Про результати виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

Заслухавши інформацію від 24.11.2017 №01-5989-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Бахмут на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1433, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 03.12.2015 №678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей  з інвалідністю», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити  наступні  зміни до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1433 із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1809 (далі – Програма):

1.1. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

1. Ініціатор розроблення Програми Бахмутська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми - Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» із внесеними до нього змінами;
- Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами;
- Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю».
3. Головний розробник Програми Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради
4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства
5. Відповідальний виконавець Програми Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради
6. Співвиконавці (учасники) Програми - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;
- Управляння культури Бахмутської міської ради;
- Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради;
- Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради;
- Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради;
- Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія»;
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;
- Комунальний заклад охорони здоров`я «Бахмутська центральна районна лікарня»;
- Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бахмутської міської ради».
7. Термін реалізації Програми 2016 – 2018 роки
7.1. Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) І етап: 2016 рік ІІ етап: 2017 рік ІІІ етап: 2018 рік
8. Мета Програми Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 2871,0 тис.грн
9.1 в тому числі:
- коштів державного бюджету
- коштів обласного бюджету
- коштів міського бюджету
- коштів інших джерел
1011,0 тис.грн
75,0 тис.грн
302,0 тис.грн
1483,0
10. Очікувані результати виконання

- посилення соціального захисту створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м. Бахмут;

11. Ключові показники ефективності -дотримання чинних законодавчих і нормативних актів відповідальними особами у сфері забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення;
- формування переліку об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури м. Бахмут з визначенням рівня доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями

1.2. Назву розділу 5 «Очікувані кінцеві результати» Програми замінити на «Очікуванні результати виконання  Програми».

1.3. Назву розділу 6 «Організаційні заходи» Програми замінити на «Обсяги та джерела фінансування Програми» та викласти розділ у новій редакції:

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 2871,0 тис.грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Управління, відділи Бахмутської міської ради та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності».

1.4. Доповнити Програму розділом 7 «Строки та етапи виконання Програми», виклавши розділ у такій редакції:

«Програма виконується у три етапи:

І етап: 2016  рік – 60,0 тис.грн;

ІІ етап: 2017 рік – 290,0 тис.грн.;

ІІІ етап: 2018 рік – 2521,0 тис.грн.».

1.5. Доповнити Програму розділом 8 «Координація та моніторинг виконання Програми» виклавши розділ у такій редакції:

«Поточну координацію за виконанням Програми здійснює Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Управління і відділи Бахмутської міської ради та організації, які є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни, щороку подають до Управління муніципального розвитку Бахмутьської міської ради відповідну інформацію про реалізацію заходів Програми. Управління муніципального розвитку Бахмутьської міської ради подає щороку узагальнену інформацію про виконання Програми на розгляд Бахмутській міській ради та забезпечує її оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

Моніторинг виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми один раз на рік проводить моніторинг стану виконання Програми за такими показниками:

-  обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;

-  обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації заходів Програми;

-  відповідність вжитих заходів запланованим;

-  фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результатам;

-  рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках Програми;

-  кількість заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань місцевої політики, що реалізуються за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;

-  обсяги коштів з інших джерел фінансування, спрямованих на вирішення спільних заходів.»

1.6. Заходи з реалізації Програми викласти у новій редакції згідно додатку 1 (додається).

1.7. Показники результативності Програми викласти згідно додатку 2 (додається).

1.8. Ресурсне забезпечення Програми викласти згідно додатку 3 (додається) 

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко)  передбачати кошти на фінансування заходів Програми у межах міського бюджету м. Бахмут на 2018 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І. 

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 №6/108-2040
Про внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки
40.85 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально