Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Бахмут

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 1 користувач та 42 гостя.

Рекомендуємо

Рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2139

Переглядів: 412
сессия : 

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки

Розглянувши службову записку від 28.02.2018  № 01-1133-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. щодо внесення змін до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської  міської ради від 25.05.2016 № 6/85-1495, на виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Земельним кодексом України від 25.10.2001 №2768-ІІІ, із внесеними до нього змінами, Законом України від 22.05.2003 №858-ІV «Про землеустрій», із внесеними до нього змінами, Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», із внесеними до нього змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської  міської ради від 25.05.2016 № 6/85-1495 (далі – Програма):

1.1. Викласти Паспорт Програми у новій редакції:

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бахмутська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Земельний кодекс України;
Закон України «Про землеустрій»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 17.06.2009 №743-р.

 Наказ Державного комітету України по   земельних ресурсах від 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

3.

Головний розробник Програми

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Міськрайонне управління у Бахмутському районі та м. Бахмуті Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

Міськрайонне управління у Бахмутському районі та м. Бахмуті Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020  роки

7.1

Етапи виконання Програми

(для довгострокової програми)

І етап: 2016-2017 роки

ІІ етап: 2018 рік

ІІІ етап: 2019 рік

IV етап: 2020 рік

8.

Мета Програми

Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами,  підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Бахмута, збільшення надходжень до міського бюджету м. Бахмута

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

500 тис. грн.

9.1

в тому числі:

- коштів міського бюджету

- коштів інших джерел

 

400 тис. грн.

100 тис.грн.

10.

Очікувані результати виконання

 • підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Бахмута;
 • вдосконалення моніторингу на землях в межах міста Бахмута;
 • упорядкування адміністративно-територіального поділу, вирішення питання забудови, раціонального використання земель населених пунктів, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель.

 

11.

Ключові показники ефективності

 • сформовано земельні ділянки під об’єктами водного фонду та інвестиційно привабливі земельні ділянки для подальшої можливої передачі прав оренди або продажу громадянам, юридичним особам на земельних торгах задля раціонального використання земель комунальної власності територіальної громади м.Бахмута та наповнення міського бюджету м.Бахмута.
 • виявлено земельні ділянки, що не використовуються, або використовуються без правовстановлюючих документів.

1.2. Назву розділу 2 «Загальні положення» Програми замінити на «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» та додати до розділу абзаци 4,5 наступного змісту:

«На даний час в м. Бахмуті не проведена суцільна інвентаризація земель, не визначені межі та не сформовані ділянки під об’єктами водного фонду та інвестиційно привабливі земельні ділянки для подальшої можливої передачі прав оренди або продажу громадянам, юридичним особам на земельних торгах задля раціонального використання земель та наповнення міського бюджету м.Бахмута. Також не визначені земельні ділянки, які не використовуються.

Розв’язати проблеми, пов’язані з розвитком земельних відносин в м. Бахмуті можливо шляхом розроблення даної Програми ».

1.3. Назву розділу 4 «Основні задачі Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті  Донецької області  на 2016-2020 роки» Програми замінити на «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності» та викласти розділ в наступній редакції:

« Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання наступних завдань:

 - Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під водними об’єктами  (ставок "Північний", ставок "Кар’єр", ставок "Кераміко-трубний комбінат").

-         Проведення інвентаризації земель в межах м.Бахмут.

-         Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів.

Показники результативності Програми сформовані у додатку 2».

1.4. Виключити розділи 5, 6 Програми, у зв’язку із чим розділи 7-11 Програми вважати розділами 5-9 відповідно.

1.5. Розділ 5 «Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під водними об’єктами» Програми викласти в наступній редакції:

          «Програмою передбачається розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під водними об’єктам. Результати проведення даної роботи будуть використовуватися у подальшому при наданні водних об'єктів у користування на умовах оренди, що забезпечить створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних об'єктів рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку.

Орієнтовні витрати на реалізацію заходу щодо розробки проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок під водними об’єктам м.Бахмута у кількості 3 водоймищ на площу водного дзеркала 31,5 га (ставок "Північний", ставок "Кар’єр", ставок "Кераміко-трубний комбінат") будуть складати 100 тис.грн.».

 

1.6. Назву розділу 8 «Фінансове забезпечення Програми» замінити на «Обсяги та джерела фінансування Програми» та викласти розділ в наступній редакції:

«Потреба в коштах і джерелах фінансування для забезпечення передбачених Програмою обсягів робіт, визначена відповідно до чинного законодавства. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок:

-  міського бюджету м. Бахмута розмірі 400,0 тис.грн.;

- коштів, які передбачається залучити з інших джерел у розмірі 100,0 тис.грн.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 3».

1.7. Розділ 9 «Очікувані результати виконання Програми» викласти в наступній редакції:

         «Виконання передбачених Програмою заходів дасть змогу:

 • Підвищити ефективність використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Бахмута.
 • Вдосконалити моніторинг на землях в межах міста Бахмута.
 • Упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання забудови, раціонального використання земель населених пунктів, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель.

1.8. Доповнити Програму розділом 10 «Строки та етапи виконання Програми», виклавши розділ у такій редакції:

«Програма виконується у два етапи:

І етап: 2016-2017 роки -

ІІ етап: 2018 рік – 20 тис.грн.

ІІІ етап: 2019 рік – 230 тис.грн. 

IV етап: 2020 рік – 250 тис.грн.

1.9. Доповнити Програму розділом 11 «Координація та контроль за ходом виконання Програми» виклавши розділ у такій редакції:

«Поточну координацію за виконанням Програми здійснює Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради подає щороку узагальнену інформацію про виконання Програми на розгляд Бахмутській міській ради та забезпечує її оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

Відповідальний виконавець Програми один раз на рік проводить моніторинг стану виконання Програми за такими показниками:

-  обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;

-  обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації заходів Програми;

-  відповідність вжитих заходів запланованим;

-  фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результатам;

-  рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках Програми;

-  кількість заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань місцевої політики, що реалізуються за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута та за рахунок інших джерел фінансування;

-  обсяги коштів з інших джерел фінансування, спрямованих на вирішення спільних заходів».

1.10. Заходи з реалізації Програми викласти у новій редакції згідно додатку 1 (додається).

1.11. Показники результативності Програми викласти згідно додатку 2 (додається).

1.12. Ресурсне забезпечення Програми викласти згідно додатку 3 (додається) 

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф.К.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                  О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2139
Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки
61.89 KB

Пошук

Анонс

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально