Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 57 гостей.

Рекомендуємо

Офійний сайт Соледарської міської ради

Рішення Бахмутської міської ради від 24.12.2016 №6/95-1712

Переглядів: 1546
сессия : 

Про міський бюджет м.Бахмута на 2017 рік

Внесено зміни:

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:
  1. доходи міського бюджету м.Бахмута у сумі 698088,7 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м.Бахмута -
   682327,8 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 15760,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 1023,0 тис.грн. (додаток 1 до рішення);
  2. видатки міського бюджету м.Бахмута у сумі 698088,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м.Бахмута –
   674679,8 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 23408,9 тис.грн. (додаток 3 до рішення);
  3. профіцит загального фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі
   7648,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету м.Бахмута до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута (додаток 2 до рішення);
  4. дефіцит спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі
   7648,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету м.Бахмута до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута (додаток 2  до рішення).
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Бахмута на 2017  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі 674679,8 тис.грн. та спеціальному фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі 23408,9 тис.грн. (додаток 3 до рішення).
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута  у сумі 100,0 тис.грн.
 4. Затвердити на 2017 рік розподіл міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Бахмута та іншими бюджетами (додаток 4 до рішення).
 5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута  (додаток 5 до рішення).
 6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету м.Бахмута у сумі 400,0 тис.грн.
 7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м.Бахмута на 2017 рік за їх економічною структурою:
  1. оплата праці працівників бюджетних установ;
  2. нарахування на заробітну плату;
  3. придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  4. забезпечення продуктами харчування;
  5. оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  6. поточні трансферти населенню;
  7. поточні трансферти місцевим бюджетам;
  8. оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
  9. оплата енергосервісу.
 8. Затвердити в складі видатків міського бюджету м.Бахмута кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  74539,8 тис.грн. (додаток 6 до рішення).
 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м.Бахмута, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  м.Бахмута, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 10. Розпорядникам коштів міського бюджету м.Бахмута забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 11. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету м.Бахмута на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею  691 Бюджетного кодексу України.
 14. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів міського бюджету м.Бахмута та кодами тимчасової і економічної класифікації видатків, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин міського бюджету м.Бахмута зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень Бахмутською міською радою.
 15. Установити, що:
  1. Фінансування видатків міського бюджету м.Бахмута здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.
  2. Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2017 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.
  3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.
  4.  Кошти, враховані у складі видатків міського бюджету м.Бахмута на виконання цільових програм по стабілізації і соціально-економічному розвитку (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7517420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»), спрямовуються за напрямками, визначеними розпорядженнями міського голови на:
   1. реалізацію регіональних програм і цільових заходів в галузях соціально- культурної сфери, житлово-комунального господарства;
   2. здійснення заходів по будівництву та реконструкції соціально важливих об’єктів та інші важливі заходи.
  5. Інформації про виконання міського бюджету м.Бахмута підлягають публікації через друковані засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.
  6. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету м.Бахмута, по яких у 2016 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету м.Бахмута, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету м.Бахмута, і підлягають виконанню у 2017 році.
 16. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Бахмута:
  1. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2017 році.
  2. Брати зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету м.Бахмута виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута.
 17. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) надавати пропозиції Бахмутській міській раді за узгодженням з постійною комісією Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність міста.
 18. Встановити, що додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 19. Дане рішення набирає чинності  з  01 січня 2017 року та діє по 31 грудня 2017 року.
 20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), міського голову Реву О.О.

Міський  голова                                                       О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради від 24.12.2016 №6/95-1712
Про міський бюджет м.Бахмута на 2017 рік
97.86 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально