Головне меню

Бахмутський Вісник 2016

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Бахмутского городского совета»


Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниКонкурс на посади керівників закладів культури

Оновлення

Статистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 45 гостей.

Рекомендуємо

Артемівське відділення Донецької ТПП

Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради інформує про зміни, які відбулися в Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Переглядів: 2023
19 Січень, 2017 - 14:45
Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради інформує  про зміни, які відбулися в Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

У цьому Порядку під законними представниками дітей-інвалідів треба розуміти батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників.

Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:
-    заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;    
-    паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
-    довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
-    оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
-    довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;
-    копія рішення суду про усиновлення дитини;
-    довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;
-    довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;
-    іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.
Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до місцевого органу з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання.
Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із законних представників за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем постійного проживання.
Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого проживання.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
-    копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині-інваліду опікуна (піклувальника);
-    копія рішення суду про визнання інваліда з дитинства недієздатним;
-    копія рішення суду про призначення опікуна інваліду з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.
 Надбавку на догляд можуть отримувати одинокі матері, а також вдови та вдівці з дітьми, матерів (батьків) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті.
Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока матір додатково до документів, зазначених у  Порядку, подає:
-    оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд;
-    довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.
Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинокий батько додатково до документів, зазначених у Порядку, подає:
-    копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);
-    копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);
-    довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.
Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.
Для призначення надбавки на догляд особи додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі - довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді), та копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. При поновленні довідки про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.
У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей-інвалідів та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини-інваліда підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.
Усім отримувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам підгрупи А, які перебувають на обліку в УПСЗН, надбавка на догляд буде перерахована  автоматично без звернення заявника.
У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально