Рубрики

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 15 гостей.

Офіційний сайт відділу освіти Артемівської міської ради Донецької області

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (червень)

Переглядів: 301

1.      Замовник стратегічної екологічної оцінки

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

адреса: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511

тел. +38 (0627) 44-03-95

e-mail: art_register@ukr.net

Сайт: http://artemrada.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, із внесеними до неї змінами (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Бахмутська міська ОТГ).

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів, які необхідно врахувати при підготовці Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Бахмутської міської ОТГ.

Програму та зміни до неї розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 06.08.2014 №385, із змінами;
  • Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, із змінами;
  • Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
  • Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 №275-р, із змінами;
  • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5-20;
  • Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 №90.

Враховуючи викладене, з метою зосередження зусиль на виконанні заходів та завдань Програми, які були заплановані для забезпечення позитивних структурних зрушень в економічному розвитку території громади, поліпшення інвестиційного клімату, активізації інноваційної діяльності та закріплення позитивного іміджу, виникла необхідність внесення змін до Програми, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2019№6/137-2797.

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають:

  • уточнення сум, виконавців та джерел фінансування заходів і проєктів;
  • внесення додаткових заходів та проєктів (додаються).

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Внесені зміни до Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі – зміни до Програми) охоплюють такі види господарської діяльності: транспортний комплекс, житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я, забезпечення законності та правопорядку.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про  провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Даний  документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

4.  Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Ймовірні наслідки та ризики від реалізації заходів прийнятих у змінах до Програми на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення залишаються без змін.

б) для територій з природоохоронним статусом ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно змін до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Зважаючи на географічне положення території Бахмутської міської ОТГ, транскордонні наслідки реалізації завдань Програми та змін до неї для довкілля, у тому числі здоров’я населення, залишаються без змін.

5.    Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються.

6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер змін до Програми, яка є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність змін до Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2020 році.

7.    Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Щодо заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення:  при здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, неонезуючих випромінювань та інших фізичних факторів не передбачається. 

8.    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцін ювання.

Враховуючи те, що  дані зміни (червень 2020 року) до Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік є незначними та те, що до Програми раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, вважаємо за недоцільне здійснювати стратегічну екологічну оцінку  цих змін.

9.    Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, подаються до Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511 aбо на електронну адресу: art_register@ukr.net

Відповідальна особа: начальник відділу енергоменеджменту та екології Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради  Татаринова Тетяна Євгенівна.

Контактні дані: телефон (0627) 44-07-95

Е-mail:art_monitoring@ukr.net

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.


Пошук

Актуально