Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 52 гостя.

Школа мистецтв м.Артемівська

Управління освіти Бахмутської міської ради

Переглядів: 85226

Керівник:
Начальник управління - Карпець Оксана Петрівна

e-mail: osvita.bahmut@dn.gov.uaosvita@bahmutrada.gov.ua

e-data: відвідати сторінку Управління освіти Бахмутської міської ради

Адреса сайту:
https://bahmutosvita.klasna.com/

Графік роботи:
Понеділок - четвер з 8-00 до 17-00
П'ятниця з 8-00 до 16-00
Перерва з 12-00 до 12-45

Графік прийому громадян:

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
Начальник Управління освіти Карпець
Оксана Петрівна
Заступник начальника Управління освіти Артюхіна Анна Олександрівна
Заступник начальника Управління освіти Заікіна Оксана Володимирівна
Головний спеціаліст - начальник служби охорони праці та безпеки життєдіяльності Биканов Дмитро Андрійович
Головний спеціаліст з охорони здоров'я та соціального захисту Доля
Олена Миколаївна
Головний спеціаліст з питань дошкільної освіти Коломак
Тетяна Борисівна
Спеціаліст І категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти Анісімова
Людмила Петрівна
Спеціаліст І категорії з питань дошкільної освіти Рязанцева Вікторія Валеріївна
Головний спеціаліст-юрисконсульт Нарикова Аліна Вадимівна
Завідувач відділу методичної та психологічної роботи Стецюк Тетяна Михайлівна
Начальник відділу централізованого  господарчого обслуговування Легка Вікторія Володимирівна

Згідно наказу Управління освіти Бахмутської міської ради від 30.12.2022 №165 в Управлінні освіти Бахмутської міської ради припинено проведення особистих прийомів громадян у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. 

          Управлінням освіти забезпечено можливість громадян на подання звернення шляхом направлення електронного звернення за допомогою мережі Інтернет на офіційну електронну пошту Управління освіти osvita@bahmutrada.gov.ua відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

Основні напрямки та завдання Управління освіти:

 • Реалізація державної політики в сфері освіти та забезпечення відповідності результатів навчання вимогам, встановленим законодавством,відповідним стандартом освіти.
 • Аналіз стану освіти на території Бахмутської міської територіальної громади, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти.
 • Забезпечення доступних та рівних умов для здобуття громадянами, які проживають на території Бахмутської міської територіальної громади, дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Планування та забезпечення розвитку мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб Бахмутської міської територіальної громади.
 • Навчально-методичне керівництво закладів освіти, що розташовані на території Бахмутської міської територіальної громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти, а також закладів освіти інших форм власності.
 • Комплектування керівними кадрами закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, у порядку, визначеному законодавством.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, розташованих на території Бахмутської міської територіальної громади.
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих Управлінню освіти.
 • Сприяння розвитку громадського самоврядування у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.
 • Здійснення міжнародного співробітництва.

Внутрішня структура:

 • Апарат Управління освіти
 • Відділ методичної та психологічної роботи
 • Централізована бухгалтерія
 • Відділ централізованого господарчого  обслуговування

Склад штату працівників:

П.І.Б.

Посада

Розподіл обов’язків

Карпець Оксана Петрівна

начальник Управління освіти

 • Представляє інтереси Бахмутської міської ТГ в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань;
 • планує роботу Управління і аналізує стан її виконання;
 • видає у межах компетенції Управління накази, організує і контролює їх виконання.

Артюхіна Анна Олександрівна

заступник начальника

 • Здійснює основну координацію діяльності закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, щодо реалізації державної політики в галузі освіти та виховання.
 • Забезпечує навчально-методичне керівництво закладів освіти з питань освіти, соціального захисту працівників, координує роботу спеціалістів апарату, Центру методичної та психологічної служби Управління освіти, комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бахмутської міської ради», комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр м.Бахмут»;
 • забезпечує організацію та проведення конференцій, колегій Управління освіти, нарад керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, координує роботу щодо розробки стратегічних програм розвитку освіти за основними напрямками діяльності галузі.

Заікіна Оксана Володимирівна

заступник начальника з фінансово-господарчої роботи

 • Здійснює керівництво централізованою бухгалтерією Управління освіти (фінансовий, розрахунковий, плановий, матеріальний відділи, відділ комп’ютерного забезпечення), відділу централізованого господарчого обслуговування Управління освіти з питань реалізації державної політики у сфері освіти, створення умов, укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти, поліпшення їх фінансово-економічного забезпечення;
 • Проводить аналіз фінансово-економічного стану, перспектив розвитку освіти, фінансового забезпечення існуючої мережі закладів освіти.
 • Забезпечує щомісячне та щотижневе планування роботи Управління світи та безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів з питань фінансово - господарської діяльності.
 • Здійснює комплексний економічний аналіз господарської діяльності Управління освіти, підпорядкованих йому закладів освіти, виявляє резерви і визначає заходи щодо забезпечення режиму економії, більш ефективного використання ресурсів.

Стецюк Тетяна Михайлівна

завідувач  відділу методичної та психологічної роботи

 • Організовує методичну та кадрову роботу, виховну діяльність, роботу з обдарованою молоддю, науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.
 • Забезпечує координуючу, навчально-методичну та діагностичну функцію в галузі практичної психології та соціальної роботи закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти.

Віснянкіна Ольга
Миколаївна

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

 • Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на централізовану бухгалтерію;
 • здійснює керівництво діяльністю централізованої бухгалтерії Управління освіти.

Легка Вікторія Володимирівна

начальник відділу централізо-ваного господар-чого обслугову-вання

 • Виявляє потребу та розробляє плани забезпечення закладів освіти навчальними, матеріально-технічними ресурсами;
 • Готує та надає актуальну інформацію про пошкоджені/зруйновані заклади освіти, внаслідок проведення воєнних дій, здійснює оцінку пошкоджень, збитків  та потреб по зруйнованим об’єктам будівель закладів освіти;
 • Здійснює контроль та  вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) щодо будівель закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Бахмутської міської ради.

Послуги, які надаються населенню:
Управління освіти Бахмутської міської ради забезпечує надання освітніх послуг

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

Наказом Управління освіти від 02.02.2018 №61 «Про затвердження переліку публічної інформації, яка знаходиться у володінні Управління освіти Бахмутської міської ради» із внесеними до нього змінами, визначені особи, відповідальні за забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні освіти:

 • Артюхіна Анна Олександрівна – заступник начальника,
 • Заікіна Оксана Володимирівна - заступник начальника,
 • Нарикова Аліна Вадимівна – головний спеціаліст-юрисконсульт;
 • Віснянкіна Ольга Миколаївна – головний бухгалтер,
 • Стецюк Тетяна Михайлівна – завідувач відділу методичної та психологічної роботи,
 • Пожидаєва Марина Леонідівна – начальник відділу комп’ютерного забезпечення централізованої бухгалтерії,
 • Легка Вікторія Володимирівна –.начальник відділу централізованого господарчого обслуговування.

Відповідальна особа за оприлюднення інформації у формі відкритих даних:

Писарев Олександр Геннадійович – адміністратор системи відділу комп’ютерного забезпечення (Наказ №50 від 05.04.2024 "Про організацію оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних")

Програми, які знаходяться на контролі:

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

Дорадчіх органів - немає.