Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"

Головне управління пенсійного фонду України


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 53 гостя.

ПЕРЕЛІК відомостей в апараті Бахмутської міської ради, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

Переглядів: 15286

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
29.12.2018 №  475рк

 

ПЕРЕЛІК відомостей в апараті Бахмутської міської ради, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» 

 

І. Сфера управління.

 

1.1.    Документи, що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади з грифом «Для службового користування».

1.2.    Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

1.3.    Розпорядчі документи з питань зв’язку, витяги з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

1.4.    Відомості щодо технічного стану та готовності по кожній окремій системі оповіщення.

1.5.    Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

1.6.    Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

1.7.    Документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств, сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

1.8.    Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з роботи в мирний час на роботу в умовах особливого періоду.

1.9.    Відомості про організацію системи управління, пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.10.  Повний список абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури.

1.11.  Схеми організації зв’язку з переліком позивних та діючих частот.

1.12.  Перелік документів з питань організації управління в особливий період.

1.13.  Відомості щодо порядку організації управління і контролю за виконанням заходів мобілізаційного плану.

1.14. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи структурних підрозділів Бахмутської міської ради та положення про них на особливий період.

1.15.  Відомості щодо складу оперативної групи та порядку її передислокації на запасні пункти управління.

1.16. Відомості про стан технічного захисту інформації, листування з питань захисту інформації.

 

ІІ. Сфера економіки (мобілізаційна підготовка економіки).

 

2.1.    Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план щодо:

2.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації, та фінансування мобілізаційних потужностей.

2.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

2.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

2.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

2.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

2.1.6. Розміщення підприємств, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального призначення.

2.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України.

2.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

2.1.9. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

2.1.10. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

2.1.11. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

2.1.12. Надання медичних, транспортних, поштових телекомунікаційних, житлово- комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

2.1.13. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

2.1.14. Номенклатури, рівня накопичення, фактичної наявності, місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

2.1.15. Капітального будівництва в особливий період.

2.1.16. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.2.    Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.3.    Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

2.4.    Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за апаратом Бахмутської міської ради.

2.5.    Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Бахмутської міської ради та її виконавчих органів, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.6.    Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців міської ради з питань мобілізаційної підготовки.

2.8.    Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

2.9.    Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей мобрезерву.

2.10.  Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.

2.11.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

2.12.  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення структурних підрозділів міської ради, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.13. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Сфера життєзабезпечення.

 

3.1.    Зведені відомості про пам'ятки музейного фонду у м. Бахмут, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.

3.2.    Відомості про інженерно-технічні заходи щодо забезпечення стійкого водо -, теплопостачання і каналізації у м. Бахмут.

3.3.    Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення у м. Бахмут.

3.4.    Плани та документи територіальної оборони м. Бахмут на мирний час та особливий період.

3.5.    Матеріали топографо-геодезичних робіт м. Бахмут (каталоги координат і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).

3.6.    Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро-,  газо-, водо-, теплопостачання у м. Бахмут.


ІV. Кадрові питання.

4.1.    Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) апарату міської ради.

4.2.    Усі матеріали стосовно бронювання військовозобов’язаних в апараті міської ради.

4.3. Особові справи керівників та працівників апарату Бахмутської міської ради, керівників управлінь та комунальних підприємств Бахмутської міської ради.

 

V. Архівна справа.

 

5.1.    Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділі Бахмутської міської ради.

5.2.    Листування з Державною архівною службою України, обласним управліннями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.

5.3.    Номенклатура справ з грифом обмеженого доступу «Для службового користування» архівного відділу Бахмутської міської ради.

5.4.    Протоколи засідань експертної комісії архівного відділу Бахмутської міської ради, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».

5.5.    Акти на знищення документів і справ тимчасового терміну зберігання.