Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"

Головне управління пенсійного фонду України


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 68 гостей.

Школа мистецтв м.Артемівська

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Переглядів: 52245

Керівник:
В.о. начальника управління - Трофимова Надія Василівна

e-mail:
urmgikb.bahmut@dn.gov.ua

Фейсбук

Графік роботи:
Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00
Пятниця з 8.00 до 16.00
Перерва з 12.00 до 12.48

Штат  працівників Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради:

Посада

ПІБ

Розподіл обов’язків

Начальник Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Вакансія

Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед Бахмутською міською радою та міським головою за виконання покладених на Управління завдань, виконання міських програм відповідно до чинного законодавства. Бере участь у роботі сесій Бахмутської міської ради, засіданнях виконкому, дорадчих та колегіальних органів, що утворюються Бахмутською міською радою, її виконавчим комітетом з питань, що належать до компетенції Управління. Здійснює керівництво фінансово-економічною і господарською діяльністю Управління і несе персональну відповідальність з цих питань. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату Управління, а також виділеними призначеннями бюджетних асигнувань бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. Відкриває і закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, здійснює по них операції, підписує фінансові документи. Укладає і підписує договори, контракти та угоди для забезпечення діяльності Управління. Діє без довіреності від імені Управління, представляє і захищає інтереси Управління в усіх установах і організаціях, незалежно від форм власності.

Заступник начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Трофимова Надія Василівна

Здійснює керівництво діяльністю Управління у порядку делегованих йому начальником Управління повноважень. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Управління щодо реалізації державної, місцевої (регіональної) політики у сфері житлово-комунального господарства міста, благоустрою, транспорту, паливно-енергетичного комплексу та в галузі будівництва. Організовує виконання державних програм, подає пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою на території Бахмутської міської ради. Готує пропозиції виконкому та міській раді щодо проведення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів, об’єктів житлового фонду Бахмутської міської ради, житлово-комунального господарства, транспорту й іншого призначення, благоустрою та ефективного використання капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету та організовує контроль за його здійсненням.

Головний спеціаліст з кадрової роботи та діловодства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Чернявець Олена Володимирівна

1. Веде роботу з кадрових питань в Управлінні, готує проекти наказів начальника Управління з кадрових питань (особового складу), про стягнення, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань, основної діяльності Управління, та веде їх облік і реєстрацію. 2.Забезпечує організацію ведення діловодства в Управлінні, складає номенклатуру справ Управління, забезпечує контроль за правилами формування справ, які підлягають передачі в архів. 3.Здійснює реєстрацію та облік вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян. Здійснює реєстрацію та веде облік вхідних, вихідних телефонограм, тощо.

Головний спеціаліст-юрисконсульт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Кудлай Сергій Сергійович

1.Надає юридичну допомогу спеціалістам Управління з основної діяльності, готує / погоджує проєкти розпоряджень з основних питань роботи Управління. 2.Взаємодіє з правоохоронними органами, веде претензійно-позовну роботу, у разі невиконання суб’єктами договірних зобов’язань також виступає позивачем та відповідачем в судових органах в межах покладених на нього функцій. 3.Проводить роботу по розгляду звернень громадян та надає обґрунтовані відповіді у встановлений законом строк. 4.Забезпечує доступ до публічної інформації (у тому числі й у формі відкритих даних), розпорядником якої є Управління, а також своєчасне надання такої інформації, її достовірність і повноту.

Начальник відділу обліку та звітності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Вакансія

Здійснює керівництво діяльністю відділу обліку та звітності, організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна. Здійснює контроль за надходженням та використанням коштів бюджетів різного рівня.

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Маліновська Олена Олександрівна

Веде облік руху грошових коштів, цільового фінансування, оформлює акти звірки з контрагентами, готує документи для Казначейства: юридичні та фінансові зобов’язання, розподіли виділених бюджетних асигнувань, платіжні доручення в системі дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів) або на паперових носіях. Готує інформацію для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Вінник Наталя Юріївна

Бере участь у розробці проєкту програми економічного і соціального розвитку міста за напрямком «Житлово-комунальне господарство», Програми по ЖКГ в Департаменті ЖКГ та на засіданні координаційної ради. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи комунальних підприємств і підприємств ЖКГ, забезпечує організацію комплексного економічного аналізу та планування в діяльності Управління. Здійснює функції, пов’язані з економічним аналізом та плануванням роботи Управління та підвідомчих підприємств.

Спеціаліст 1 категорії відділу обліку та звітності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Коритіна Лілія Володимирівна

Веде облік надходження: товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, необоротних активів; забезпечує своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їхнім рухом. Нараховує амортизацію на основні засоби та необоротні активи. Веде облік розрахунків з підзвітними особами. Веде меморіальні ордери № 8; 9;10;13;15; 18. Веде оборотні відомості за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків № 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 51; позабалансовими рахунками. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів.

Начальник відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Орел Наталя Іванівна

Здійснює керівництво діяльністю відділу капітального будівництва, організовує роботу пов’язану з укладенням договорів, угод, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечує реєстрацію документів в ДАБІ, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Складає титули будови (об’єктів). Організовує передачу завершених об’єктів експлуатуючим організаціям. Проводить роботу у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Голець Костянтин Анатолійович

Забезпечує своєчасну обробку та аналіз технічної документації будівництва та реконструкції об’єктів. Проводить роботу у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Своєчасно приймає заходи і контроль за виправленням дефектів у проектно – кошторисної документації та недопущенням безпідставного збільшення вартості робіт. Забезпечує внесення змін до проектно – кошторисної  документації  проектувальником та оформлення актів на додаткові роботи по об’єктам. Веде підготовку дозвільних документів на виконання                 будівельно –  монтажних робіт. Забезпечує реєстрацію в органах державної архітектурно – будівельної інспекції дозволів та декларацій на початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, сертифікатів відповідності закінчених будівництвом об’єктів. Координує заходи щодо організації об’єктів будівництва, замовником робіт яких є Управління.

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Замараєва Маргарита Сергіївна

Бере участь в огляді та оцінці разом з працівниками підрядних організацій, технічного нагляду виконаних робіт у конструктивних елементах, які будуть приховані під час виконання наступних робіт. Виконує перевірку актів виконаних робіт відповідно до кошторисної документації, договірної ціни, Державних стандартів України в сфері ціноутворення. Здійснює контроль за якістю та обсягами робіт, які виконуються підрядними організаціями, згідно з проектною документацією, Державними будівельними нормами. В межах своєї компетенції готує відповіді на контрольні документи. Веде листування з проектними, підрядними організаціями та з організаціями, що здійснюють технічний нагляд.

Начальник відділу житлового господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

вакансія

Здійснює керівництво діяльністю відділу житлового господарства відповідно до Положення про відділ та посадової інструкції. Здійснює контроль за веденням порядку обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, при виконкомі Бахмутської міської ради. Забезпечує реалізацію державної, місцевої (регіональної) політики у сфері житлового господарства на території Бахмутської міської територіальної громади.

Головний спеціаліст відділу житлового господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Латарцева Елеонора Михайлівна

Забезпечує реалізацію державної, місцевої (регіональної) політики у сфері житлового господарства на території Бахмутської міської територіальної громади. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, та вживає відповідні заходи. В установленому законодавством порядку забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ житлового господарства. Організовує роботу та веде протоколи засідань конкурсної комісії по визначенню проєктів – переможців для участі у Програмі розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади. Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на неї завдань з питань реалізації житлового законодавства, передбачених діючим законодавством України. Проводить роботу у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Спеціаліст 1 категорії відділу житлового господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Тону Олена Анатоліїна

Проводить агітаційну, роз’яснювальну та організаційну роботу щодо створення мешканцями житлових будинків ОСББ та координує роботу даних об’єднань з наданням методичної допомоги у вирішенні проблемних питань; забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, з питань які відносяться до компетенції відділу Управління на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради; здійснює організаційне виконання міської цільової програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Бахмуті; Готує проекти інформаційно - аналітичних матеріалів, проекти відповідей на звернення та заяви, пов’язаних з роботою відділу Управління. Відповідає за виконання контрольних документів, які надійшли до відділу Управління.

Начальник відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Хлипа Ольга Володимирівна

Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, організовує та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Забезпечує контроль за якістю та обсягами виконаних робіт комунальними підприємствами, підрядними організаціями в межах повноважень відділу. Організовує конкурсний відбір виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. Організовує контроль за забезпеченням безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмутської міської  територіальної громади, а також за додержання виконавцем послуг вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил. Бере участь у роботі постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Бахмутської об’єднаної територіальної громади. Готує та подає пропозиції до проєкту міської цільової Програми гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки. Сприяє реалізації її заходів.

Головний спеціаліст відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Полозюк Владислав Анатолійович

Проводить рейди та перевірки територій та об'єктів Бахмутської міської ТГ щодо стану їх благоустрою.  Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою на території Бахмутської міської ТГ. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку на території Бахмутської міської ТГ, очищенню територій та об'єктів від несанкціонованих сміттєзвалищ. Складає попередження та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою Бахмутської міської ТГ для притягнення винних до відповідальності. Здійснює контроль за виконанням попереджень з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою. Приймає  участь у роботі міської комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості  на території Бахмутської міської  територіальної громади.

Спеціаліст 1 категорії відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради 

Дерев’янко Вікторія Валеріївна

Бере участь у розгляді питань узгодження і затвердження паспортів міських та приміських маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту незалежно від форм власності. Організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування. Здійснює контроль за організацією обслуговування пасажирів автомобільним та електротранспортом на території Бахмутської міської територіальної громади, щодо виконання договірних відносин і виконання графіків руху. Приймає участь у розробці та затвердженні мережі міських стоянок таксі, майданчиків для паркування транспортних засобів. З дійснює погодження маршрутів руху вантажного транспорту при перевезенні великогабаритних вантажів та вантажів з наднормативною вагою по дорожньо - шляховій мережі міста.

Головний спеціаліст відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради 

Іващенко Олександр Миколайович

Здійснює контроль за якістю та обсягами виконаних робіт комунального підприємства «Бахмутський ККП» по наступним напрямкам: благоустрій міста, поточне утримання та поточний ремонт автодоріг, ремонт зливової та дренажної каналізації, утримання пам’ятників та святкове оформлення міста та  приймає щомісячні звіти за виконані роботи з цих напрямків.

Спеціаліст 1 категорії відділу міського господарства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

вакансія

Організовує роботу міських комісій: - з питань забезпечення своєчасної підготовки житлово - комунального господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період; - постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. Забезпечує збереження архівних документів щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води. 

Стислий перелік функцій Управління:

 • Впроваджує нові форми та методи господарювання на підприємствах житлово-комунального господарства, а також сприяє впровадженню у будівництво прогресивних методів, проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
 • Здійснює контроль за використанням коштів виділених Відділу з бюджету  на фінансування витрат на капітальний ремонт об’єктів житлово комунальної власності, згідно затверджених Програм на відповідний рік.
 • Готує пропозиції виконкому та міський раді щодо проведення капітального ремонту за бюджетні кошти на об’єктах житлово-комунального господарства та  організовує контроль за його здійсненням в рамках  Програм соціально-економічного розвитку та реформування і розвитку  житлово-комунального господарства міста на відповідний рік.
 •  Здійснює методичне, організаційно-правового забезпечення роботи житлово-комунальних підприємств.
 • Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю надання населенню житлово – комунальних послуг.
 • Веде облік та вносить пропозиції міській раді щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води, теплової та електричної енергії згідно із загальнодержавними, регіональними і місцевими програмами.
 • Здійснює збір фінансової та статистичної інформації від підприємств житлово-комунального господарства, необхідної для виконання функцій, встановлених цим Положенням та іншими нормативними актами.
 • Організовує збір, виконує узагальнення і аналіз  інформації  щодо  реформування  і  розвитку  житлово-комунального  господарства міста та вносить пропозиції до проектів обласних, регіональних програм реформування ЖКГ.
 • Вносить пропозиції до проектів міського бюджету щодо фінансування будівництва, реконструкції,  капітального та поточного ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства, об’єктів  благоустрою міста та інженерного захисту територій.
 • Здійснює погодження маршрутів руху вантажного транспорту та будівельних механізмів при виконанні будівельно-монтажних робіт на території міста, а також при перевезенні великогабаритних вантажів та вантажів з наднормативною вагою по дорожньо-шляховій мережі міста.
 • Здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також подає інформацію для внесення до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов у порядку, визначеному законодавством.
 • Готує пропозиції на розгляд виконавчого комітету Бахмутської міської ради щодо надання громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, жилих приміщень у будинках житлового фонду, який є комунальною власністю територіальної громади міста  Бахмута, а також щодо обміну жилих приміщень, включення (виключення) жилих приміщень до (з) числа службових, про дозвіл  на зміну договору найму на жилі приміщення.
 • Організовує роботу з надання методичної допомоги ініціативним групам по створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ)  у проведенні установчих зборів, підготовці документів для державної реєстрації.
 • Здійснює ведення реєстру ОСББ на території міста Бахмута, а також готує проекти рішень Бахмутської міської ради з питань сприяння розвитку ОСББ.
 • Організовує і здійснює проведення конкурсів з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ та в житловому фонді, який є комунальної власністю територіальної громади м. Бахмут.
 • Здійснює відповідно до чинного законодавства виявлення безхазяйного майна та від умерлої спадщини, проводить роботу щодо набуття територіальною громадою міста Бахмута права комунальної власності на безхазяйне майно та від умерлої спадщину у вигляді жилих приміщень (квартир, садибних жилих будинків).

Перелік послуг, які надаються населенню:

 • Видає суб’єктам господарювання ордери на видалення зелених насаджень та дозволи на порушення об’єктів благоустрою.
 • Видає ордери на заселення жилих приміщень у будинках та гуртожитках, веде облік видачі ордерів

Організовує та здійснює роботу щодо проведення приватизації житлового фонду, який розташований на території Бахмутської міської  територіальної громади:

 • оформлює свідоцтва про право власності на житло;
 • оформлює дублікат свідоцтва про право власності на житло;
 • формує довідку про участь у приватизації житла.

 Перелік документів, які містять публічну інформацію:

 1. Положення про Управління  розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.
 2. Інформація щодо розгляду запитів на публічну інформацію по Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
 3. Наказ Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
 4. Наказ Про затвердження Правил етичної поведінки
 5. Наказ «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на 2024-2025 роки».

Внутрішня структура:

 1. Відділ міського господарства.
 2. Відділ капітального будівництва.
 3. Відділ обліку та звітності.
 4. Відділ житлового господарства

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації та її оприлюднення:
Головний спеціаліст-юристконсульт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради. (наказ управління від 09.03.2021 №27 од)

Відповідальна особа за оприлюдення інформації у формі відкритих даних:
головний спеціаліст-юристконсульт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (наказ управління від 09.03.2021 №28 од)

Програми, які знаходяться на контролі:

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі: 

Дорадчі органи:

 • Експертна комісія Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
 • Комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади
 • Міська житлова комісія при виконкомі Бахмутської міської ради
 • Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади
 • Конкурсна комісія по визначенню проектів - переможців для участі у міській цільовій програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Бахмуті на 2017-2020 роки
 • Конкурсна комісія по визначенню проектів-переможців для участі у міській цільовій програмі щодо розвитку житлового господарства міста Бахмут на 2019-2021 роки
 • Постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води на території Бахмутської міської територіальної громади
 • Комісія з розгляду питань щодо відшкодування різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії (теплову енергію), її виробництво, транспортування, постачання для потреб споживачів (населення) Бахмутської міської територіальної громади
 • Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
 • Громадська комісія з житлових питань