Рубрики

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 24 гостя.

Школа мистецтв м.Артемівська

Рішення Артемівської міської ради від 13.01.2015 №6/60-1128

Переглядів: 1645
сессия : 

Про міський бюджет м.Артемівська на 2015 рік

Зняте з контролю як виконане:

Внесени зміни:

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Закону України від 28.12.2014 № 80-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:
  • доходи міського бюджету м.Артемівська у сумі 455748,0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м.Артемівська -
   445910,6 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська - 9837,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська - 631,0 тис.грн. (додаток 1 до рішення);
  • видатки міського бюджету м.Артемівська  у сумі 455748,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м.Артемівська -
   433050,6 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська -  22697,4 тис.грн., відповідно до функціональної структури бюджету (додаток 3 до рішення), по головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Артемівська. (додаток 4 до рішення);
  • профіцит загального фонду міського бюджету м.Артемівська у сумі
   12860,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету м.Артемівська до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська. (додаток 2 до рішення);
  • дефіцит спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська у сумі   12860,0 тис.грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету м.Артемівська до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська. (додаток 2  до рішення).
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету м.Артемівська  у сумі 100,0 тис.грн.
 3. Затвердити на 2015 рік розподіл міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Артемівська та іншими бюджетами (додаток 5 до рішення), та  формулу розрахунку розподілу міжбюджетних трансфертів з міського бюджету  м.Артемівська місцевим бюджетам на 2015 рік. (додаток 8 до рішення).
 4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська  (додаток 6 до рішення).
 5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м.Артемівська на 2015 рік за їх економічною структурою:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 6. Затвердити перелік міських галузевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Артемівська у 2015 році ( додаток 7 до рішення).
 7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Артемівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м.Артемівська, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  м.Артемівська, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 8. Розпорядникам коштів міського бюджету м.Артемівська забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету м.Артемівська на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею  691 Бюджетного кодексу України.
 11. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів міського бюджету м.Артемівська та кодами тимчасової і економічної класифікації видатків, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин міського бюджету м.Артемівська зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень Артемівською міською радою.
 12. Установити, що:
  1. Фінансування видатків міського бюджету м.Артемівська здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.
  2. Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету м.Артемівська мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2015 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.
  3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.
  4. Кошти, враховані у складі видатків міського бюджету м.Артемівська на виконання цільових програм по стабілізації і соціально-економічному розвитку (код тимчасової класифікації видатків 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»), спрямовуються за напрямками, визначеними розпорядженнями міського голови на:
   • реалізацію регіональних програм і цільових заходів в галузях соціально- культурної сфери, житлово-комунального господарства;
   • здійснення заходів по будівництву та реконструкції соціально важливих об’єктів та інші важливі заходи.
  5. Інформації про виконання міського бюджету м.Артемівська підлягають публікації через друковані засоби масової інформації, засновником яких є Артемівська міська рада, в тому числі газети «Вперед» та на офіційному веб-сайті Артемівської міської ради.
  6. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету м.Артемівська, по яких у 2014 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету м.Артемівська, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету м.Артемівська, і підлягають виконанню у 2015 році.
 13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Артемівська:
  1. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2015 році.
  2. Брати зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету м.Артемівська виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду міського бюджету м.Артемівська.
 14. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) надавати пропозиції Артемівській міській раді за узгодженням з постійною комісією Артемівської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність міста.
 15. Запропонувати Часовоярській (Опанасенко) та Соледарській (Товстокоренко) міським радам  та Управлінню муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко) забезпечити в установленому законодавством порядку прийом-передачу закладів та установ сфер освіти, культури та мистецтва  міст Часів Яру та Соледару з комунальної власності цих міст до комунальної власності  територіальної громади м.Артемівська в термін до 01.06.2015 року.
 16. Встановити, що додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 17. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття та діє  з  01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
 18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Артемівської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), міського голову Реву О.О.

Міський  голова                                                                О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення Артемівської міської ради від 13.01.2015 №6/60-1128
Про міський бюджет м.Артемівська на 2015 рік
113.13 KB

Пошук

Актуально