Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 1 користувач та 53 гостя.

Рекомендуємо

Баннер Донецкой торгово-промышленной палаты

Рішення Бахмутської міської ради від 25.10.2017 №6/106-1998

Переглядів: 1114
сессия : 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік

Втратило чинність на підставі:

Заслухавши інформацію Управління економічного розвитку Бахмутської  міської ради від 03.10.2017 № 01-4937-06, від 11.10.2017  №01-5119-06 щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016  № 6/96-1723, із внесеними до неї змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96-1723, із внесеними до неї змінами, прийняти до відома.
2. Внести та затвердити наступні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96-1723, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.02.2017 №6/98-1777, від 26.04.2017 №6/100-1831, від 24.05.2017 №6/101-1866, від 27.06.2017 №6/102-1889, від 26.07.2017 №6/103-1937, від 22.08.2017 №6/104-1953, від 27.09.2017 №6/105-1978 (далі – Програма):

2.1. У підрозділі 3.6.  «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура» розділу 3 «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення»  Програми:

2.1.1. Абзац «Фінансове забезпечення» викласти у новій редакції: «Фінансове забезпечення: на виконання заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури планується спрямувати  434972,331 тис.грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 107927,731 тис.грн., обласного бюджету – 250,0 тис.грн., міського бюджету – 97248,5 тис.грн., коштів підприємств – 23579,0 тис.грн., інших джерел – 205967,1 тис.грн.».

2.1.2. Розділ 1 «Житлове господарство» Заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури:

2.1.2.1. У рядку 1.16. «Капітальний ремонт покриття  20 дворових  та прибудинкових територій» замінити колонку 2 (Зміст заходу) на «Капітальний ремонт покриття  36 дворових  та прибудинкових територій», цифри колонки 5 (Всього) з «4500,0» на «8200,0», колонки 8 (міського бюджету) з «4500,0» на «8200,0».

2.1.2.2. У рядку «Всього» розділу 1 «Житлове господарство» Заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури замінити цифри колонки  5 «Всього» з «244585,631» на «248285,631», колонки  8 (міського бюджету) з «28545,5» на «32245,5».

2.1.3. У рядку «РАЗОМ» Заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури замінити цифри колонки 5 (Всього) з «431272,331» на «434972,331», колонки 8 (міського бюджету) з «93548,5» на «97248,5».

2.2. У підрозділі 4.6.  «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» розділу 4 «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми:

2.2.1. Абзац «Фінансове забезпечення» викласти у новій редакції: «Фінансове забезпечення: на виконання заходів щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді передбачається спрямувати  2722,2 тис.грн., у т. ч. за рахунок обласного бюджету – 1018,4 тис.грн., міського бюджету – 1613,8 тис.грн., за рахунок інших джерел - 90,0 тис.грн.».

2.2.2. У рядку 7 «Створення молодіжного центру «Перспектива» Заходів щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді замінити цифри колонки 5 «Всього» з «370,0» на «380,4», колонки 8 (міського бюджету) з «100,0» на «110,4».

2.2.3. У рядку «Всього» Заходів щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді замінити цифри колонки  5 «Всього» з «2711,8» на «2722,2»,  колонки  8 (міського бюджету) з «1603,4» на «1613,8».

2.3. У підрозділі  4.10. «Фізичне виховання та спорт» розділу 4 «Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб» Програми:

2.3.1. У рядку 14 «Утримання та забезпечення функціонування «Комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради» та проведення заходів з фізичної культури» Заходів з фізичного виховання та спорту замінити цифри колонки 5 (Всього) з «350,0» на «442,7», цифри колонки 8 (міського бюджету) з «350,0» на «442,7».

2.3.2. У рядку 15 «Утримання та забезпечення функціонування комунального закладу спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» м. Бахмут» Заходів з фізичного виховання та спорту замінити цифри колонки 5 (Всього) з «5200,0» на «5107,3», цифри колонки 8 (міського бюджету) з «3700,0» на «3607,3».

2.4. У підрозділі 5.1. «Охорона навколишнього природного середовища» розділу 5 «Розвиток безпечного середовища» Програми:

2.4.1. У абзаці «Основні завдання на 2017 рік» «486,8» на «586,8».

2.4.2. Абзац «Фінансове забезпечення» викласти у новій редакції: «Фінансове забезпечення: на виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища планується спрямувати  89919,276 тис.грн., у т.ч. за рахунок коштів обласного фонду ОНПС – 54782,273 тис.грн., місцевих фондів ОНПС бюджету – 35135,003 тис.грн., коштів підприємств – 2,0 тис.грн.».

2.4.3. Розділ 6 «Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища» заходів щодо охорони навколишнього природного середовища доповнити наступним заходом:

 

№ з/п

 

Зміст природо-охоронного заходу

 

 

Місце реалізації  (місто, район, селище, підпри-ємство чи область в цілому)

Термін вико-нання

Замовник заходу, відпов-ідальні за виконання

Захід спрямо-ваний на розвиток чи захід поточний за діяльність

Ступінь готовності заходу на 01.01.2017, %

Витрати на реалізацію, що

передбачаються у 2017 році, тис. грн.

Ступінь готовності заходу на 01.01.2018, %

Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати

Наявність ПКД та експерт-ного висновку, якщо це перед-бачено законо-давством

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

держав-ного фонду ОНПС

облас-ного фонду ОНПС

фонду ОНПС міста (району)

підпри-ємств

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища

6.5

Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція та озеленення лівого берегу набережної р.Бахмутка                м. Бахмут»

Бахмут

2017

*УРМГ  та  КБ

спрямо-ваний на розвиток

0%

100,0

 

 

100,0

 

 

 0%

Збереження та розвиток ландшафтно-рекреаційних територій міста (площа озеленення 1,3 га)

-

2.4.4. У рядку «Всього» розділу 6 «Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища» заходів щодо охорони навколишнього природного середовищ замінити цифри колонки  8 «Всього» з «486,8» на «586,8», колонки  11 (фонду ОНПС міста (району) з «486,8» на «586,8».

2.4.5. У рядку «Разом за всіма розділами» заходів щодо охорони навколишнього природного середовища замінити цифри колонки  8 «Всього» з «89819,276» на «89919,276», колонки  11 (фонду ОНПС міста (району) з «35035,003» на «35135,003».

2.4.6. «Зведені показники розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку території міста Бахмута на 2017 рік» викласти у новій редакції згідно з  додатком № 1.

2.5. Розділ 8 «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік» Програми  викласти у новій редакції згідно з  додатком № 2.  

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.
Секретар Бахмутської міської ради                                                   С.І.КІЩЕНКО


ДолученняРозмір
Файл Рішення Бахмутської міської ради від 25.10.2017 №6/106-1998
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2017 рік
47.38 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально