Рубрики

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 91 гість.

Урядовий портал

Основні ознаки трудових відносин

Переглядів: 11443
29.05.2018 - 13:41

Згідно ст. 21 Кодексу законів про працю України, кожен працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Міністерство соціальної політики України у своєму листі від 23.05.2017 № 10620/0/2-17/13 завважує, що в окремих випадках робота може виконуватися найманими працівниками не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець (власник або вповноважений ним орган), а цивільно-правового — замовник і виконавець.

Однак Міністерство акцентує увагу: під час виконання роботи за ознаками, притаманними трудовим відносинам, з особою слід укладати трудові договори.

Характерними ознаками трудових відносин є:

  • систематична виплата зарплати за процес праці (а не її результат);
  • підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;
  • виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327;
  • обов’язок роботодавця надати робоче місце;
  • дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації тощо.

Специфічною особливістю трудових правовідносин є особистий характер прав та обов'язків працівників, що включаються в їх зміст. 

Відповідно до ст. 30 КЗпП України працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99, що діє в частині, яка не суперечать законодавству України, передбачає, що виконання завдань надомником може відбуватися за участю членів його сім'ї. Працівник, згідно з трудовим законодавством, на відміну від цивільного, у решті випадків не має права передоручати виконання дорученої йому роботи будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі. Згідно з вимогами трудового законодавства, працівники без згоди роботодавця не мають права заміняти один одного, мінятися вихідними днями тощо.

Ще однією специфічною ознакою трудових правовідносин є їх оплатність. За трудовим договором працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату. Основною метою вступу працівника в трудові правовідносини є отримання коштів для свого існування та існування членів своєї сім'ї (винагороди за працю у формі заробітної плати).

Характерною особливістю трудових правовідносин є триваючий характер їх існування. Вони, як правило, не припиняються після завершення працівником якої-небудь дії чи трудового завдання, оскільки працівник вступає у відносини з роботодавцем з метою виконання певного роду робіт (трудової функції). Працівники зобов'язані своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу щодо робіт, які входять до його трудової функції.

Трудові правовідносини не припиняються після закінчення робочого дня чи коли працівник користується тим чи іншим видом часу відпочинку (обідньою перервою, відпусткою тощо). Виконувана працівником робота має не разовий, а систематичний характер.

Втіленням триваючого характеру трудових правовідносин є те, що основним видом трудових договорів є безстрокові договори, що укладаються на невизначений строк. Строковий трудовий договір укладається тільки у тих випадках, коди трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством. Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

У переважній більшості працівники зацікавлені в тому, щоб їх відносини з підприємством, установою, організацією, з якими вони уклали трудовий договір, були тривалими і стабільними. У тривалості й стабільності трудових відносин виявляється гарантія зайнятості працюючих.


Пошук

Актуально