Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 1 користувач та 101 гість.

Донецька обласна рада

До уваги платників податку на прибуток підприємств

Переглядів: 64
29.02.2024 - 09:53

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області у зв’язку з проведенням кампанії декларування податку на прибуток за 2023 рік, яка наразі триває, та з метою контролю за повнотою декларування платниками податків своїх податкових зобов’язань та мінімізації податкових правопорушень пов’язаних з ухиленням від сплати податків та/або допущення технічних помилок, повідомляє наступне.

 У відповідності до п.п. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями Кодексу.

 Відповідно до п. 44.2 Кодексу для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

 Фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною. Подавати її разом з відповідною податковою декларацією квартальною або річною мають усі платники податку на прибуток, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

 Платники податку на прибуток, як передбачено п. 2 Порядку подання фінансової звітності затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, у визначених законом випадках подають податковим органам у порядку, передбаченому Кодексом для подання податкової декларації, квартальні та річну фінансову звітність.

         Згідно з п. 137.4. ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

  • виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (п.п. 137.4.1. п. 137.4. ст. 137 Кодексу);
  • у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п.п.137.4.2. п. 137.4. ст. 137 Кодексу);
  • якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3. п. 137.4. ст. 137 Кодексу).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи;

г) фізичних осіб - підприємців, у тому числі таких, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу;

ґ) суб’єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) і: джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу;

д) суб’єктів господарювання юридичних осіб, які обрали спрощен) систему оподаткування, щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку визначеному статтею 392 та цим розділом, (п. 137.5. ст. 137 Кодексу).

Так, податкову декларацію з податку на прибуток (у т.ч. розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, за звітний (податковий) період 2023 рік подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Тобто, декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29.02.2024 року.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зі змінами, внесеними на виконання наказів Міністерства фінансів України від 07.06.2023 р. № 302 «Про затвердження змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», від 24.10.2023 року № 572 «Про затвердження змін до додатка РІ до рядка 03РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», від 07.12.2023 року № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» та від 04.01.2024 року № 6 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» оновлено форму декларації з податку на прибуток підприємств:

Електронні форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, з додатками, розміщені на вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів за ідентифікаторами форм:

• J0100125- для юридичних осіб;

• F0100725 - для фізичних осіб;

• J0100925 — для інститутів спільного інвестування;

• J0100525 — для виробників сільгосппродукції за рік (річний податковий (звітний) період починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року).

         Слід звернути увагу на зміни пов’язані з новаціями в оподаткуванні прибутків банку. Для банків встановлено за 2023 рік підвищену базову ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Починаючи з 2024 року ставка податку на прибуток банків становитиме 25%. Це пов’язано з набранням чинності 08.12.2023 року Закону України від 21.11.2023 р. № 3474-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткувані банків та інших платників податків».

Так, у рядку 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств вказується розрахована наростаючим підсумком за ставкою 50 % сума податку на прибуток за період з 1 січня до 31 грудня 2023 року.

         Також внесено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації з податку на прибуток. Вони стосуються особливостей оподаткування протягом дії воєнного стану, запроваджених Законом України від 30.06.2023 № 3219-І «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану», а сам визначення податкових різниць.

    Так, у новій редакції викладено рядок 4.1.5.1 і додано новий рядок 4.1.5.2.

    Отже, відповідно до нової редакції п. 41 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» Кодексу, визначено різниці для збільшення фінансового результату до оподаткування на суму:

  • доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі, вартість яких згідно з НП(С)БО/ МСФЗ визнали у складі доходу під час перебуванн на такій системі;
  • собівартості таких відвантажених (наданих) товарів (робії послуг), що врахували у податковому (звітному) періоді у складі витра згідно з НП(С)БО/ МСФЗ.
  • Та оновлено різниці для зменшення фінансового результату на суму: собівартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) під час перебування платника на спрощеній системі, які було враховано у складі витрат згідно з нормами НП(С)БО чи МСФЗ;
  • доходу, визнаного згідно з нормами НП(С)БО чи МСФЗ, вигляді вартості в частині суми попередньої (авансової) оплати таких товарії (робіт, послуг), які платник отримав, перебуваючи на спрощеній системі, ті оподаткував єдиним податком.

      Крім того, у зв’язку реалізацією положень Закону України від 10 серпня 2023 року № 3325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно де міжнародних договорів У країни», внесені зміни, зокрема, до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі - Кодекс), які передбачають редакційні уточнення окремих положень.

Такі зміни стосуються уточнення об’єктів оподаткування податком на прибуток підприємств суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, визначених підпунктами 134.1.5 та 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 Кодексу.

       Зауважимо, фінансову звітність подають усі юридичні особи та представництва іноземних СГ.

       До такої звітності входять:

•  Баланс (форма №1), ідентифікатор форми - SOI00114, J0900108; 

• Звіт про фінансовий результат (ф.№2), ідентифікатор - S0100214,J0900207;

• Фінансова звітність малого підприємництва (ф.1м,2м), ідентифікатор-SO110013, J0901107;       

• Фінансова звітність мікропідприємств (ф. № 1 мс,  №2мс), ідентифікатор-S0111006, J0901205;                                                                

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом,  ф. №3) ідентифікатор - S0100310, J0900904;

• Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом ф №3-н) ідентифікатор-S0103354, J0901602;

• Звіт про власний капітал (ф. № 4), ідентифікатор - S0104009,  J0901005,

• Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5), ідентифікатор –S0105008, J0901301;

• Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6), ідентифікатор - S0106006.

      Зазначимо, що форми фінансової звітності не зазнали змін і подаються у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

 Корисні посилання:

do_uvagi_platnikiv_podatku_na_pributok_pidpriiemstv