Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниОновлення

Статистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 121 гість.

Рекомендуємо

Презедент України

П О Л О Ж Е Н Н Я про координаційну раду з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради

Переглядів: 2234
 1. Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради (далі - Рада), є постійно діючим консультативно - дорадчим органом, утвореним при виконкомі Артемівської міської ради.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями Артемівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:
  1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення на території Артемівської міської ради реалізації державної та регіональної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування міських програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою їх раціонального та ефективного витрачання.
  2. Сприяння узгодженій діяльності виконавчих органів Артемівської, Соледарської та Часово Ярської міських рад, органів охорони здоров’я, освіти, внутрішніх справ, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на міському рівні проектів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема проекту Світового банку “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні”. 
  3. Участь у розробленні проектів міських програм та заходів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
  4. Проведення моніторингу виконання міських програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
  5. Iнформування Донецької облдержадмiнiстрацiї, Артемівської, Часовоярської та Соледарської міських рад та громадськостi про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНIДу шляхом подання та оприлюднення річного звіту та плану роботи на наступний рік. 
 4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
  1. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних фахівців установ та організацій (за згодою їх керівників). 
  2. Одержувати в установленому порядку вiд виконавчих органів Артемівської, Соледарської та Часовоярської міських рад, пiдприємств, установ, організацій, посадових осіб iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на неї завдань.
  3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевому бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ.
 5. Раду очолює заступник міського голови, за розподілом обов’язків.  
  Голова Ради має трьох заступників, у тому числі одного першого.
 6. До складу Ради входять:
  • голова Ради, його заступники та секретар; 
  • представники управлінь, служб, відділів Артемівської, Соледарської та Часовоярської міських рад, органів охорони здоров’я, освіти, внутрішніх справ, відповідних міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцієїю/СНІДом, а також представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій;
  • провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

  Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Артемівської міської ради. Зміни у складі Ради вносяться рішенням виконавчого комітету Артемівської міської ради.

 7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети.

  Головами комітетів є члени Ради.

  До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники виконавчих органів Артемівської, Соледарської та Часовоярської міських рад, міжнародних та громадських організацій, представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

 8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

  Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується на засіданні Ради.

 9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.
 10. Засідання Ради є правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин ії членів.
 11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.
 12. Рішення Ради приймається двома третинами голосiв її членiв, присутніх на засіданні. 

  Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

  Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпоряджень міського голови, рішень Артемівської міської ради, її виконавчого комітету або надання доручень заступником міського голови.

  Звіт та план роботи Ради затверджуються на останньому в поточному році засіданні Ради, підписуються її головою та секретарем.

  Зміни до порядку денного засiдань вносяться за пропозицiєю будь - якого члена Ради i ухвалюються шляхом вiдкритого голосування на початку засiдання.

 13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.
 14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.
 15. Рада інформує громадськiсть про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.
 16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретарем Ради та Артемівською центральною районною лікарнею.
 17. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.
 18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

Положення розроблено Артемівською центральною районною лікарнею.

Посилання за темою:


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально