Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"

Головне управління пенсійного фонду України


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 52 гостя.

Баннер Донецкой торгово-промышленной палаты

Щодо атестації робочих місць за умовами праці під час дії воєнного стану

Переглядів: 33
06.07.2024 - 17:50

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються у строки, передбачені колективним договором (не рідше, ніж один раз на п’ять років), наказом по підприємству, організації. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а у разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа. 

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, із змінами. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу, органів Держпраці. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці. 

Атестація робочих місць передбачає: 

  • установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; 
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; 
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 
  • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; 
  • обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими  (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; 
  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; 
  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 
  • аналіз  реалізації  технічних  і   організаційних    заходів, спрямованих на оптимізацію  рівня  гігієни,  характеру  і  безпеки праці. 

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ. 

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці, відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів  виробничого  середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених МОЗ. 

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються  до  трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. 

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств,  установ, організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на  пенсію  за  віком  на пільгових умов, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість  робочого  тижня, Переліків робіт із особливо  шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці. 

Проведення атестації робочих місць за умовами праці — це можливість якісного соціального захисту працівників — надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг та компенсацій. А також розроблення і реалізація організаційних, технічних, економічних заходів щодо поліпшення умов праці. 

Що чекає на тих роботодавців, які не проводить атестацію за умовами праці? 

Керівник підприємства, організації у разі порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно ч. 1 ст. 41 КУпАП;

якщо атестація не проводилася, але підприємство несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг тощо), можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також питання щодо оподаткування таких виплат;

якщо підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та компенсації, то кожен працівник, що працює у шкідливих та небезпечних умовах, має право звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. 

Не проведення атестації робочих місць за умовами праці призводить до порушення прав працівників, які, фактично виконуючи шкідливі або важкі роботи, не одержують передбачених законодавством компенсацій і соціальних гарантій. Це дає право працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням за ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України, а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України). Атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих та небезпечних умов праці. 

Проводити атестацію робочих місць за умовами праці можуть лише лабораторії , що входять до атестованих лабораторій, згідно «Порядку атестації лабораторії на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» та розміщені на офіційному веб-сайті Держпраці. 

Кабмін постановою від 30.06.2023 № 660 доповнив новими абзацами пункт 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, де визначено, що атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування. 

Джерело: https://smu.dsp.gov.ua/news/vazhlyvo-shchodo-provedennia-atestatsii-robochykh-mists-za- umovamy-pratsi-v-umovakh-voiennoho-chasu/.